Categorieën
ACTIVITEITEN

Werkzaamheden Gasunie

Aan de inwoners van Franeker

Onderwerp: Werkzaamheden Gasunie

Geachte mevrouw, meneer,

In de eerste drie maanden van 2014 (vanaf 15 januari ) gaan wij in uw omgeving werkzaamheden uitvoeren aan het gastransportnet. Een buiten gebruik gestelde leiding in Franeker zal worden verwijderd.

De werkzaamheden vinden plaats in de bermen of in de buurt van de volgende wegen of fietspaden:

Harlingerweg, Prof. Greidanusstraat, Hottingastraat, IJsbaanweg, H.W. Titanusstraat, P.J. Troelstrastraat, Dreeslaan, Sexbierumerweg, Severander.

Wij informeren u daarover omdat deze werkzaamheden goed zichtbaar en mogelijk hoorbaar zijn voor u. Het gas blijft gewoon stromen dus u ondervindt er verder geen hinder van.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hepke Deelstra van Gasunie
(06 11005189) of met Niek Luijt van de firma Oosterhof-Holman (06 11707139).

U kunt ook een e-mail sturen naar H.Deelstra@gasunie.nl.

Wij doen ons uiterste best de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,

Hepke Deelstra

Medewerker Grondzaken