Categorieën
Geen categorie

WIJKSCHOUW IN ONZE BUURT

Ook in 2016 worden er weer diverse dorpen en wijken geschouwd. Gemeente, politie, woningcorporaties en de Skûle Welzijn willen samen met de inwoners de leefbaarheid in de dorpen en wijken van Franekeradeel verbeteren. De schouw is bedoeld om samen met een afvaardiging van het dorp of de wijk naar kleine zaken te kijken die met de leefbaarheid te maken hebben. Na de schouw wordt er een verslag van de aandachtspunten en de aanpak gemaakt.

De deelnemende organisaties hebben onze wijk ingepland op donderdag 7 april 2016 vanaf 9.30 uur.

U als bewoner van onze buurt kunt nu alvast punten aanmelden die in aanmerking kunnen komen voor deze wijkschouw. Dit moet dan wel  voor 15 maart a.s. gebeuren. Het kan via de e-mail of schriftelijk bij de secretaris op de L.Doniastraat 5. Ook kunt u zich opgeven om met de schouw mee te lopen.

Te zijner tijd komt er een artikel in ons boekje over de gehouden schouw. We rekenen op uw inbreng en medewerking!!!