Categorieën
Geen categorie

30 KM BUURT

In het vorige boekje kon u lezen dat we een gesprek van de heer Wietses van Gemeente Waadhoeke hebben gehad een 30 km buurt.

We sloten dat stukje af met: de gemeente komt met een voorstel!

Hieronder kunt u lezen wat dat inhoud:

Eind vorig jaar hebben wij gesproken over het instellen van 30 km/uur in uw buurt. Wij hebben de situatie intern besproken en zijn van mening dat uw wijk inderdaad een maximumsnelheid van 30 km/uur zou moeten krijgen. Om de max. snelheid in te voeren is echter een aantal aanvullende maatregelen nodig, zo zijn wij van mening. Dit om de geloofwaardigheid van 30 km/uur kracht bij te zetten. Voor de maatregelen is echter momenteel (nog) geen budget. Als er mogelijkheden komen via onderhoud of een ander project, proberen wij hierbij aan te haken. 

Komend jaar gaan wij bezig met het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan (GVVP). Dit biedt wellicht ook mogelijkheden. Wij zullen de wens van de wijk meenemen/opvoeren in dit plan. De raad beslist uiteindelijk over het plan en bepaalt of en hoeveel geld er voor de verschillende wensen beschikbaar komt. Zodra er ontwikkelingen zijn, dan hoort u het.

In de bijlage treft u een kaartje aan met daarop de locaties waar wij (voorlopig) de borden en maatregelen in gedachten hebben. Wellicht kunt u dit idee al een keer bespreken in het bestuur van de wijkvereniging. Mocht u nog aanvullingen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag.

Laat een reactie achter