Categorieën
Geen categorie

GARAGE SALE

Ontdek ‘Schatten’ in Franeker tijdens de Garage Sale!

Op zaterdag 16 september staat Franeker in het teken van schattenjacht, want dan vindt de gevarieerde Garage Sale plaats in It Stiselplak. Van 10.00 tot 16.00 uur nodigen talloze hokken, garages en erven u uit om te komen speuren naar verborgen schatten.

 

Vanaf 09.45 uur kunt u bij De Stiselpot aan de Chr. van Saarloosstraat een plattegrondje bemachtigen met alle deelnemende adressen. Ook zijn de plattegronden te krijgen bij de verkoopadressen, herkenbaar aan vrolijk wapperende vlaggetjes.

 

Maar dat is nog niet alles! Naast de schattenjacht zijn er tal van leuke activiteiten gepland voor jong en oud, zoals een rondvaartboot, Aquaballen, eendjes vissen, schminken, grabbelton, Photobooth en een springkussen. En dit alles tegen een bescheiden vergoeding. De opbrengst gaat naar de inrichting van onze nieuwe speeltuin. En als kers op de taart kunt u tussen 10.00 – 12.00 uur genieten van een optreden van de Sternse Slotlanders.

 

Kortom, het belooft een fantastische dag te worden vol plezier en ontdekkingen. We heten u van harte welkom!

Categorieën
Geen categorie

SINTERKLAASFEEST 2021

We wisten al dat Sint en Piet ook dit jaar niet naar onze buurt zouden komen. Maar ze hadden gelukkig wel aangegeven alles in het werk te zullen stellen om de kadootjes op tijd bij de kinderen te laten bezorgen. Ze kregen daarbij assistentie van hulpPiet Alies en werkPiet Anne.

We zijn die twee zeer erkentelijk voor de ludieke wijze waarop ze hun taak hebben uitgevoerd.

Voor wie ze niet heeft gezien: ‘gelukkig hebben we de foto’s nog!’

Categorieën
Geen categorie

VERSLAG GARAGE-EN ERFVERKOOP

Betere weersomstandigheden hadden we ons afgelopen zaterdag niet kunnen wensen.

Niet te warm, niet te koud en ook niet onbelangrijk, ’s morgens vroeg niet te vochtig.

Precies vijftig buurtbewoners hadden zich van te voren aangemeld om hun verkoopwaar in- en rond hun garage uit te stallen. Daar zijn in de loop van de dag nog zeker een tiental verkopers bij gekomen.

Al om een uur of negen zag je de eerste ‘strunners’ door de straten lopen. In de regel zijn dat de ‘opkopers’ en de ‘verzamelaars’. En als je geluk hebt, dan vang je al dik voor 10.00 uur je eerste centjes.  Voor een markt waarvoor  je moet betalen zou je dan zeggen: “ Zo, ik heb mijn stageld voor vandaag er in ieder geval weer uit!”

Dan om 10.00 uur komt het publiek de buurt in lopen, fietsen of kijkend vanuit de auto.

Het wordt een gezellige boel. Het is dan wel niet de drukte die we gewend zijn tijdens de rommelmarkt van de AD, maar toch we mogen niet mopperen.

Tussendoor zien we kinderen lopen met een briefje in de hand. Zij zijn op zoek naar opvallend geklede mensen, de zogenaamde ‘vossen’! Daar krijgen ze een letter van en als ze die allemaal binnen hebben moeten ze proberen hier een toepasselijk woord van te maken.

En bij SjaerdemaState wagen de kleintjes hun eerste voorzichtige stapjes op het springkussen.

Al met al een heerlijke dag. Zeker voor herhaling vatbaar.

En wat fijn dat het na anderhalf jaar ‘sappelen’ weer mogelijk was

Categorieën
Geen categorie

GARAGE – EN ERFVERKOOP

Garage- en erfverkoop in It Stiselplak                                    

FRANEKER – Buurtvereniging “It Stiselplak” houdt op zaterdag 18 september voor de 3de keer een garage-en erfverkoop. Het tijdstip is van 10.00 – 16.00 uur.

Zo’n 50 buurtgenoten hebben aangegeven die dag hun garagedeur voor verkoop van tweedehands spulletjes open te doen of deze op hun erf te zetten. 

Hun huizen zijn versiert met vlaggetjes in V-vorm. Hier is ook de lijst met verkoopadressen, coronavoorschriften en een plattegrond van de buurt verkrijgbaar.    

Misschien had u als bezoeker eerder al plannen naar de rommelmarkt tijdens de AD te gaan. Nu die niet doorgaat is dit de ideale gelegenheid om alsnog uw slag te slaan!!

Tevens is er vanaf 10.00 – 14.00 uur voor kinderen van de basisschool vanaf 7 jaar een vossenjacht door de buurt. (deelnameformulier Willem Westrastraat 5). Voor de kleintjes is er een springkussen bij De Stiselpot.

Als het weer meewerkt en nieuwe coronamaatregelen geen roet in het eten gooien, belooft het een prachtige dag te worden.

CORONA VOORSCHRIFTEN Garage-en Erfverkoop

-Houdt 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen.

-Mensen uit 1 huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden

-Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 afstand te houden van elkaar

-Jongeren tot 18 jaar hoeven bij onderling 1,5 meter afstand te houden

 Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen

-Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden loop dan weg

-Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

-Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi ze daarna weg

-Schudt geen handen

-Blijf thuis bij klachten(verkouden, koorts, geen reuk of smaak) en laat u testen. Niet iedereen wordt even ziek van het Coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico zijn.

Categorieën
Geen categorie

NIEUWSBRIEF 2 NIEUWBOUW OOSTWOUDSTRAAT & NOORDERBLEEK

Categorieën
Geen categorie

NIEUWBOUW OOSTWOUDSTRAAT / NOORDERBLEEK

Categorieën
Geen categorie

EEN WINTERS PLAATJE + UITSLAG

Beste buurtbewoners

Deze winterse taferelen lokken misschien uit tot het maken van een foto 

uit onze buurt.

We nodigen jullie uit die deze week op te sturen naar itstiselplak@hotmail.com

De mooiste foto’s worden in het eerst komende boekje geplaatst en voor de allermooiste stellen we een prijsje beschikbaar. 

Er zijn 5 foto’s binnengekomen, zie hieronder.

En als mooiste kwam de foto van de familie Visser (Wijtze  Ennemastraat) uit de bus. Bij de beoordeling speelde de ijspret en het plezier van de kinderen de doorslaggevende rol. (zie de bovenste foto)

Categorieën
Geen categorie

SNEEUWPRET + UITSLAG

Beste jongens en meisjes uit de buurt.

Nu het niet meer zo hard waait is dit misschien het moment een sneeuwpop of iets anders leuks van sneeuw te maken.

Maak er daarna een foto van en stuur deze op naar itstiselplak@hotmail.com

De mooiste gaan we afdrukken in het komende boekje en voor de allermooiste is er een prijs te winnen.

Wie het buiten te koud vindt mag een mooie winterse tekening of knutselwerkje maken.

Die kun je deze week inleveren bij Alies Prins, Willem Westrastraat  5

Ook daar is een prijs mee te winnen en ook de mooisten daarvan komen in het volgende boekje te staan.  

Dus kinderen, meteen aan de slag!

Er is helaas maar 1 foto binnengekomen.

Deze werd gemaakt door de moeder van Melvin Breidenbach uit de Willem Westrastraat en staat hieronder afgedrukt. 

Categorieën
Geen categorie

GÉÉN KERSTBOOM-INZAMELING

Ook wij zien ons genoodzaakt  de aangekondigde inzameling van oude kerstbomen op 6 januari a.s.  af te blazen!! 

De gemeente heeft ons laten weten dat het inzamelen van  kerstbomen dit jaar helaas niet door kan gaan. 

Dit in verband met de aangescherpte Coronamaatregelen in Nederland.

Wilt u toch van u kerstboom af?

Dit kan, door hem in stukken te knippen/zagen en in de groene container te deponeren of tijdens de reguliere route van het snoeiafval de kerstboom aan te bieden. 

Let wel OP! 

U moet voor de reguliere route de kerstboom wel ZELF aanmelden bij Omrin. 

Dit kan via de app of via de website van Omrin. 

Wij hopen dat we volgend jaar wel de kerstbomen weer mogen inzamelen.

Categorieën
Geen categorie

CORONA PROTOCOL DE STISELPOT

De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen

Alleen mensen vanaf 13 jaar met een coronatoegangsbewijs* toegang tot De Stiselpot 

*

 • Vaccinatiebewijs:
  Volledige coronavaccinatie, met een Europees goedgekeurd vaccin. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd. 
 • Herstelbewijs
  Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.
 • Testbewijs
  Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.

• Was vaker je handen. 

• Nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Schud geen handen. 

• Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis.  Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven.

• Vooraf bezoekers vragen of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan. 

• Laat bezoekers bij binnenkomst eerst hun handen ontsmetten!

1.Hygiëne

 • Bij binnenkomst moeten de bezoekers handen wassen/ desinfecteren. 

• Er zijn in iedere ruimte desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays beschikbaar. Stel mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren. 

• Draag handschoenen in de keuken en bar. Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen handschoenen. 

• Na gebruik van de ruimte, moet deze worden schoongemaakt. Oppervlakten die veelvuldig worden aangeraakt, zoals deurklinken, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc. moeten regelmatig (meerdere keren per dag) worden schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel.

• Vermijd iedere vorm van fysiek contact

 • Toiletbezoek moet worden gemeld, zodat er geen rij ontstaat en de WC na gebruik direct kan worden gereinigd (voor zover mogelijk door de bezoeker zelf) 

2 .Gebruikers van ruimtes/zalen 

• Gebruikers/ huurders moeten vooraf de ruimte reserveren. Vaste huurders die  gebruik van de ruimte willen maken moeten dit vooraf per telefoon, app of mail reserveren bij het buurthuis, zodat het maximaal aantal gebruikers makkelijk te handhaven blijft. 

 • Voor iedere bezoeker van het buurthuis moet een vaste zitplaats aanwezig zijn.

• Er mogen maximaal 60 personen gebruikmaken van het buurthuis; echter moet iedereen dan een vaste zitplaats hebben.  Anders mag dat maar 75% zijn, dat wil zeggen 45 personen.

• Bezoekers/ huurders zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving, maar zal wel mensen en huurders aanspreken als daar aanleiding toe is.

 • Na het beëindigen van de activiteit dient de huurder/ bezoeker de ruimte 15 tot 30 minuten te luchten, de ruimte schoon te maken volgens de gestelde regels en netjes achter te laten en bij het verlaten van het gebouw het ventilatiesysteem uit te zetten. 

3.Communicatie  

• Alle informatie omtrent de maatregelen die getroffen zijn in het buurthuis, zijn terug te vinden in een document aanwezig in het buurthuis en op de website.   

• In het buurthuis hangen posters met de maatregelen, zodat voor iedereen de maatregelen duidelijk zijn.  

 • Het buurthuisbestuur gaat in overleg met huurders om over de maatregelen te communiceren. Het is goed om van elkaar op de hoogte te zijn wat de maatregelen inhouden en wie wanneer verantwoordelijk is.  

• Het buurthuisbestuur zorgt dat de communicatie up-to-date blijft en past deze zo nodig aan.

• Het buurthuisbestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is. 

• Huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden/ bezoekers en spreken indien nodig deze aan op hun gedrag. Het bestuur neemt de regels op in een aanvullende overeenkomst met de huurders. Zo kan het bestuur afspraken vastleggen met de huurders. Hierin is opgenomen dat de huurder verantwoordelijk is voor het gedrag van hun leden/ bezoekers, wanneer zij gebruik maken van het buurthuis.  

4.Het buurthuisbestuur is verantwoordelijk voor: 

• Het beleid t.a.v. coronamaatregelen. Het bestuur maakt het beleid, de protocollen en het communicatieplan. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels etc. 

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zullen indien nodig daarop worden aangesproken. Bij twijfel of bij het niet naleven van de gestelde regels mag het buurthuisbestuur ten aller tijde de huurder of de bezoekers de toegang tot het buurthuis ontzeggen.

Voor vragen t.a.v. het bovenstaande beleid/ protocol, kunt u contact opnemen via de mail

 itstiselplak@hotmail.com  of telefonisch via 0517-396203

Franeker, 28 september 2021

Bestuur buurtvereniging “It Stiselplak”

aangepast op 30 augustus , 1 november, 19 november 2020 , 5 juni 2021