Categorieën
Geen categorie

CORONA PROTOCOL DE STISELPOT

De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen

Alleen mensen vanaf 13 jaar met een coronatoegangsbewijs* toegang tot De Stiselpot 

*

 • Vaccinatiebewijs:
  Volledige coronavaccinatie, met een Europees goedgekeurd vaccin. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd. 
 • Herstelbewijs
  Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.
 • Testbewijs
  Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.

• Was vaker je handen. 

• Nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Schud geen handen. 

• Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis.  Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven.

• Vooraf bezoekers vragen of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan. 

• Laat bezoekers bij binnenkomst eerst hun handen ontsmetten!

1.Hygiëne

 • Bij binnenkomst moeten de bezoekers handen wassen/ desinfecteren. 

• Er zijn in iedere ruimte desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays beschikbaar. Stel mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren. 

• Draag handschoenen in de keuken en bar. Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen handschoenen. 

• Na gebruik van de ruimte, moet deze worden schoongemaakt. Oppervlakten die veelvuldig worden aangeraakt, zoals deurklinken, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc. moeten regelmatig (meerdere keren per dag) worden schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel.

• Vermijd iedere vorm van fysiek contact

 • Toiletbezoek moet worden gemeld, zodat er geen rij ontstaat en de WC na gebruik direct kan worden gereinigd (voor zover mogelijk door de bezoeker zelf) 

2 .Gebruikers van ruimtes/zalen 

• Gebruikers/ huurders moeten vooraf de ruimte reserveren. Vaste huurders die  gebruik van de ruimte willen maken moeten dit vooraf per telefoon, app of mail reserveren bij het buurthuis, zodat het maximaal aantal gebruikers makkelijk te handhaven blijft. 

 • Voor iedere bezoeker van het buurthuis moet een vaste zitplaats aanwezig zijn.

• Er mogen maximaal 60 personen gebruikmaken van het buurthuis; echter moet iedereen dan een vaste zitplaats hebben.  Anders mag dat maar 75% zijn, dat wil zeggen 45 personen.

• Bezoekers/ huurders zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving, maar zal wel mensen en huurders aanspreken als daar aanleiding toe is.

 • Na het beëindigen van de activiteit dient de huurder/ bezoeker de ruimte 15 tot 30 minuten te luchten, de ruimte schoon te maken volgens de gestelde regels en netjes achter te laten en bij het verlaten van het gebouw het ventilatiesysteem uit te zetten. 

3.Communicatie  

• Alle informatie omtrent de maatregelen die getroffen zijn in het buurthuis, zijn terug te vinden in een document aanwezig in het buurthuis en op de website.   

• In het buurthuis hangen posters met de maatregelen, zodat voor iedereen de maatregelen duidelijk zijn.  

 • Het buurthuisbestuur gaat in overleg met huurders om over de maatregelen te communiceren. Het is goed om van elkaar op de hoogte te zijn wat de maatregelen inhouden en wie wanneer verantwoordelijk is.  

• Het buurthuisbestuur zorgt dat de communicatie up-to-date blijft en past deze zo nodig aan.

• Het buurthuisbestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is. 

• Huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden/ bezoekers en spreken indien nodig deze aan op hun gedrag. Het bestuur neemt de regels op in een aanvullende overeenkomst met de huurders. Zo kan het bestuur afspraken vastleggen met de huurders. Hierin is opgenomen dat de huurder verantwoordelijk is voor het gedrag van hun leden/ bezoekers, wanneer zij gebruik maken van het buurthuis.  

4.Het buurthuisbestuur is verantwoordelijk voor: 

• Het beleid t.a.v. coronamaatregelen. Het bestuur maakt het beleid, de protocollen en het communicatieplan. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels etc. 

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zullen indien nodig daarop worden aangesproken. Bij twijfel of bij het niet naleven van de gestelde regels mag het buurthuisbestuur ten aller tijde de huurder of de bezoekers de toegang tot het buurthuis ontzeggen.

Voor vragen t.a.v. het bovenstaande beleid/ protocol, kunt u contact opnemen via de mail

 itstiselplak@hotmail.com  of telefonisch via 0517-396203

Franeker, 28 september 2021

Bestuur buurtvereniging “It Stiselplak”

aangepast op 30 augustus , 1 november, 19 november 2020 , 5 juni 2021    

Laat een reactie achter