Categorieën
Geen categorie

SPREEKUUR

INLOOPSPREEKUUR IN DE HERTOG

Vanaf 4 maart a.s. is er voor onze buurtbewoners iedere eerste van de maand van 10.00 – 12.00 uur een inloopspreekuur in De Hertog.

In onderstaande flyer kunt u lezen wat dat voor u in kan houden. 

Schroom niet om hiervan gebruik te maken!!!

Categorieën
Geen categorie

STEM VOOR BUURTBANK

Vanaf  nu kan er in het kader van Help Nederland Vooruit op het idee van It Stiselplak om een buurtbank te realiseren, gestemd worden. Dat kan direct via onderstaande link. Natuurlijk het verzoek om dat te doen, maar ook het verzoek om dit bericht te verspreiden in jullie persoonlijke omgeving, familie, (buurt)netwerken en niet te vergeten de sociale media die jullie gebruiken. Vraag iedereen om medewerking, een stem voor It Stiselplak.
www.helpnederlandvooruit.nl/doel/buurtvereniging-it-stiselplak

Beste buurtgenoten,

Categorieën
Geen categorie

KERSTBOOM VERZAMELACTIE

Jongens en meisje uit onze buurt die mee willen doen aan de kerstboom verzamelactie en de verloting moeten de bomen op woensdagmiddag 8 januari 2020 tussen 14.30 uur en 15.00 uur inleveren op het grasveld aan de Wierdsmastraat. En denk erom, verwijder wel eerst de plastic zakken en potten!!

Categorieën
Geen categorie

UITWERKING INWONERSBIJEENKOMST

Hieronder staat het overzicht van punten die tijdens de werksessies over Positieve Gezondheid bij de 6 verschillende gespreksgroepen aan de orde worden gesteld.

Categorieën
Geen categorie

KERSTMARKT GEANNULEERD

Na ampele overwegingen hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om onze Kerstmarkt van 7 december a.s. niet door te laten gaan.

Reden is dat een van de sleutelfiguren ernstig ziek in het MCL is opgenomen.

We vinden het niet verantwoord om de organisatie en alles daar om heen op de schouders te leggen van het handjevol mensen dat nu overblijft.

We beseffen als geen ander dat dit een teleurstelling is voor verkopers en publiek, maar zien dit als een vorm van overmacht. 

Bij leven en wel zijn proberen we het volgend jaar opnieuw. 

We hopen dat Corrie er dan volledig hersteld weer bij kan zijn. We wensen haar van harte beterschap.

Het bestuur

Categorieën
Geen categorie

INWONERS AVOND POSITIEVE GEZONDHEID

In onze buurt wonen veel verschillende mensen. Dat maakt onze buurt mooi en tegelijk hebben we ook te maken met vraagstukken over eenzaamheid, gezondheid, psychische problemen en omkijken naar elkaar. 

Hoe zorgen we dat onze buurt een fijne en gezonde plek is om te wonen, werken en samen te leven? 

Samen met u als inwoner willen met elkaar kijken wat uw behoefte is.  

Daarom organiseren op donderdag 21 november een inwonersbijeenkomst. 

Dat doen we samen met de bewoners van de Professorenbuurt, De Skûle, GGD Fryslân, De Hertog en Gemeente Waadhoeke.

Programma

  • 17.00 uur welkom
  • 17.05 uur groepsgesprek met 6 inwoners en 2 filmpjes de wijken door de ogen van de kinderen. 
  • 17.45 uur met elkaar eten
  • 18.15 uur werksessies: Wat is er al in de wijk? Wat is er nog nodig? Wat kun je zelf brengen/betekenen? 
  • 19.00 uur afsluiting

Deze bijeenkomst zal gehouden worden in:

MFC ’t Triviant, IJsbaanweg 4 in Franeker

Hoe u zich hiervoor kunt aanmelden staat te lezen in de uitnodiging die binnenkort bij u in de bus valt!

Categorieën
Geen categorie

POSITIEVE GEZONDHEID

Pilot Wijkaanpak Positieve Gezondheid Franeker 

Gemeente Waadhoeke, zorgverleners Gezondheidscentrum De Hertog, De Skûle Welzijn, Beweegteam Waadhoeke en GGD Fryslân

Positieve Gezondheid

Gezondheid is lang gedefinieerd als een toestand van niet ziek zijn of leven zonder gebreken. Later is dit bijgesteld naar een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden. Dit is een vrij idealistische en statische toestand. Ook blijkt de beleving van gezondheid voor eenieder anders. Daarom wordt steeds vaker een bredere definitie van gezondheid gehanteerd, Positieve Gezondheid. Met die brede dynamische benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Deze definitie stelt in staat zoveel mogelijk eigen regie te voeren en draagt eraan bij dat mensen leren wat zij zelf kunnen doen om hun gezondheid te bevorderen.

Ambities en drijfveren

Gemeente Waadhoeke, De Skûle Welzijn, zorgverleners van gezondheidscentrum De Hertog, beweegteam Waadhoeke enGGD Fryslân willen met deze nieuwe benadering van gezondheid samen met wijkbewoners experimenteren. Door het vergroten van de zelfredzaamheid en verbeteren van de ervaren Positieve Gezondheid neem de kwaliteit van leven van inwoners in wijken en buurten toe. Hierbij wordt in belangrijke mate uitgegaan van de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners. Want in elke gemeenschap is, veelal onbewust, veel kracht en diversiteit aanwezig die niet wordt benut. 

De drijfveren van betrokkenen om juist nu de mogelijkheden van Positieve Gezondheid te verkennen zijn onder meer: de vergrijzing en de noodzaak van het langer zelfstandig kunnen blijven wonen, de toename van eenzaamheid onder met name ouderen, stijgende druk op o.a. eerstelijnszorg en gebiedsteams, bijvoorbeeld bezoek aan huisarts zonder medische reden, het toenemende belang van preventie door stijgende zorgkosten en de toename van welvaartsziekten door een ongezonde leefstijl. 

2 Franeker wijken

Hoewel waardevol voor de hele gemeente, wordt eerst in twee overzichtelijke wijken van onderopsamen met inwoners geëxperimenteerd met Positieve Gezondheid. Vanwege het werkgebied van betrokken partijen, de diversiteit van de wijken en een goede wijkvertegenwoordiging is gekozen voor de wijken ‘It Stiselplak’ en de Professorenbuurt. Het is daarbij een voorwaarde dat het initiatief gedragen wordt door de wijkbewoners. De twee wijkverenigingen die reeds zijn benaderd, spelen hierbij een essentiële rol.

Aanpak

De ambitie van betrokken partijen wordt in een informeel gesprek met de wijkvertegenwoordigers besproken. Uit dit eerste gesprek moet blijken waar de behoefte van de wijkbewoners in de optiek van de wijkvereniging ligt en welke mogelijkheden men ziet. Om die behoefte te achterhalen en te kunnen duiden, wordt gebruik gemaakt van beknopte wijkprofielen met (gezondheids)gegevens van beide wijken. Op basis van behoeften en mogelijkheden vindt gemeenschappelijk verdereplanvorming plaats. Dit betreft maatwerk voor beide wijken. Dat heeft alleen kans van slagen als een ‘van onderop’ aanpak wordt gehanteerd waarin de buurt- of wijkvereniging een centrale rol speelt en kan rekenen op het vertrouwen van de bewoners. De primaire gedachte is dat wordt uitgegaan van zelf organiserend vermogen in de wijken en (het optimaliseren van) bestaande initiatieven.

Gezondheidsbeleving volgens Positieve Gezondheid

Er zijn zes levensgebieden die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Dit zijn: 1) het dagelijks functioneren van mensen, 2) de lichaamsfuncties, 3) de sociaalmaatschappelijke deelname, 4) het mentale welbevinden, 5) zingevingsvragen en 6) levenskwaliteit. Een positief evenwicht tussen die zes onderdelen resulteert in het ervaren van een Positieve Gezondheid. Als deze verstoord zijn heeft dat direct gevolgen voor de gezondheidsbeleving.

Categorieën
Geen categorie

BUURTVISIE DIGITAAL

klik hier voor de buurtvisie

Categorieën
Geen categorie

KERSTBOMEN VERZAMELEN

De gemeente heeft toch nog besloten om de oude kerstbomen op te halen.

Dus jongens en meisjes uit onze buurt, jullie mogen de komende weken weer zoveel mogelijk kerstbomen verzamelen en inleveren. Voor iedere ingeleverde boom ontvangen jullie een lot. Uit deze loten worden een aantal geldprijzen getrokken. 

Als datum heeft de gemeente woensdagmiddag 16 januari 2019 gepland. De bomen moeten uiterlijk 15.45 uur op het grasveld aan de Wierdsma­straat klaar liggen. En denk er om, verwijder wel eerst de plasticzakken en de potten!!

De verloting is daarna in De Stiselpot met heerlijk warme chocolademelk en mandarijnen.

Categorieën
Geen categorie

KERSTMARKT 2018

Afgelopen zaterdag 8 december hielden we alweer voor de achtste keer een Kerstmarkt in en bij Sjaerdemastate. Voorafgaand waren de bekende groene flyers weer luid en duidelijk zichtbaar bij diverse winkeliers of markante plekken in de stad.

Maar ook de kranten en andere media hebben hun uitwerking niet gemist, want steeds meer mensen weten zo langzamerhand de weg naar Sjaerdemastate vinden.

In een paar dagen was de zaal, de hal onder er boven met een handjevol vrijwilligers geheel in kerstsfeer omgetoverd. Hulde aan hun tomeloze inzet.

Ondanks de slecht voorspellingen (diverse buitenactiviteiten werden daarom afgeblazen), viel het weer eigenlijk wel mee. 

Ja, het waaide behoorlijk hard en het was af en toe niet helemaal droog, maar op de kerstbomen na zaten wij allemaal lekker onder dak.

De 35 standshouders hadden weer  van alles ‘van stal gehaald’. Wat een verscheidenheid en wat prachtig uitgestald. De een nog mooier dan de ander. Er was eigenlijk geen nee te koop, zodat iedereen ruimschoots aan z’n trekken kon komen. Praktisch alle standhouders waren tevreden over hun verkoopresultaten. 

Ook het horecahoekje werd uitstekend bezocht. Hier kon men zich, naast een gezellig praatje, tegoed doen aan koffie of thee met een ‘dumpke’,  warme chocolademelk of lekkere snert.   

Wie daar niet genoeg aan had kon buiten nog terecht bij de visboer.

Al met al kunnen we weer terugzien op een zeer geslaagde dag. 

Ook voor volgend jaar staat de kerstmarkt weer op het programma. Want eerlijk gezegd zijn we ook niet meer weg te denken toch? En we hebben natuurlijk het voordeel dat we niet afhankelijk zijn van het weer!!!

Voor meer foto’s en een filmpje verwijzen wij u naar Franekeractueel en de Franeker Courant.