Categorieën
Geen categorie

WIJKVISIE OP 1 FEBRUARI A.S.

In een eerder boekje hebben we dit onderwerp al aan de orde gesteld en gevraagd er alvast over na te denken. Nu is het tijd om spijkers met koppen te slaan.

Bij een wijkvisie richt je de blik op de toekomst. Werken aan de toekomst van een wijk begint met het beschrijven van ideeën en ambities. Hoe de wijk er straks uitziet. Hoe je er met elkaar woont en leeft. Hoe je er als bewoner kunt groeien en kunt meedoen. En welke kwaliteiten er straks sterker terug komen.

Als buurtvereniging willen we de eerste aanzet geven, maar niet alleen voor de leden, ook voor de niet-leden. Want een wijkvisie moet zoveel mogelijk door de gehele buurt gedragen worden.

Wil je meedenken, meepraten, helpen de leefbaarheid te verhogen,

kortom belangrijk zijn voor de buurt?

Kom dan op 1 februari a.s. om 19.30 uur naar De Stiselpot!!

Laat een reactie achter